CUSTOMS BROKERS 2001
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτελωνιστικού Γραφείου

Η εφαρμογή CUSTOMS BROKERS 2001 έχει αναπτυχθεί με κύριο στόχο την ευκολία χρήσης, την ταχύτητα και την επεκτασιμότητα με σκοπό την κάλυψη κάθε ανάγκης εκ μέρους των πελατών μας.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται επιγραμματικά κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος


1. ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

•  Διαχείριση (συμπλήρωση, εκτύπωση, αποθήκευση, αναζήτηση) διασαφήσεων, πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων με πιστή απεικόνιση τους στην οθόνη του υπολογιστή.

•  Δημιουργία αρχείου ASCII σε δισκέτα για ηλεκτρονική υποβολή στο Τελωνείο με έλεγχο για λάθη, παραλήψεις και ορθή συμπλήρωση

•  Διαχείριση εντύπων ΕΔΕ (ΕΔΕ2, ΕΔΕ4, ΕΔΕ5, ΕΔΕ6, ΕΔΕ7, ΕΔΕ8) με απεριόριστο αριθμό BIS.

•  Διαχείριση εντύπων EUR.1, ΔΕΤΕ, ΔΕΧΕ, ATR, DV1, CMR, Τ5 (με BIS), Αίτηση Κοινοτικού Χαρακτήρα Εμπορευμάτων, Άδεια Ζώνης.

•  Πίνακες Φόρτωσης για ΕΔΕ2, ΕΔΕ8, Τ5

•  Δυνατότητα συμπλήρωσης του ΕΔΕ6 για

•  Καταβολή δασμών
•  Ατέλεια
•  Ενεργητική τελειοποίηση
•  Παθητική τελειοποίηση
•  Αποταμίευση
•  Αποταμίευση οχημάτων (φορτηγά ή επιβατικά, καταγραφή πλαισίων κλπ)

•  Και επιπλέον υποπεριπτώσεις Εισαγωγής

•  Απλή Εισαγωγή
•  Επανεισαγωγή
•  Αποταμίευση
•  Αίτηση Ανάλωσης
•  Ανευ Στατιστικής Αξίας
•  Ειδικού Προορισμού

•  Υποπεριπτώσεις Εξαγωγής

•  Απλή Εξαγωγή
•  Επανεξαγωγή
•  Δήλωση Εξαγωγής Εφοδίων
•  Ανευ Στατιστικής Αξίας
•  Συγκεντρωτική Κατάσταση Εφοδιασμού
•  Προσωρινή Εξαγωγή
•  Εξαγωγή από Αποταμίευση
•  Εξαγωγή από Μεταποίηση
•  Εξαγωγή από από Πρώτες Ύλες Ε.Ε
•  Εξαγωγή από από Πρώτες Ύλες τρίτων χωρών

•  Αυτοματοποιημένη χρέωση με κάλυψη πολλών ειδικών περιπτώσεων.

•  Αυτόματη συμπλήρωση πεδίων από άλλα ήδη συμπλγρωμένα (σε BIS, συμπλ. έντυπα)

•  Επαλήθευση και εκτύπωση στο πίσω μέρος του εντύπου .

•  Δημιουργία αρχείου ΑSCII για Διαμετακόμιση (ΕΔΕ5)

•  Δασμολόγιο 2004 (βασική έκδοση)

•  Χρέωση και με τεμάχια (π.χ., ρολόγια)

•  Ολοκληρωμένη ηλεκτρονική βοήθεια .

•  Αρχεία Πελατών, Δασμολογικών Κλάσεων, Νομισματικής Ισοτιμίας.

•  Έτοιμες Λίστες με Τελωνεία, Χώρες, Συνημμένα Έγγραφα κτλ.

•  Ρυθμίσεις Εκτύπωσης ως προς τη θέση εκτύπωσης στο έντυπο, και την επιλογή γραμματοσειράς και μεγέθους γραμματοσειράς.

•  Ηλεκτρονική βοήθεια (πίνακες κωδικών κλπ)

•  Λειτουργία Αντιγράφων Ασφαλείας ( Backup ) για όλα τα βασικά αρχεία.

•  Σύνδεση με Internet (αναζήτηση TARIC κ.α.).

•  Λειτουργία του προγράμματος σε λειτουργικά συστήματα Win 95, Win 98, WinNT , Millenium , Win 2000, WinXP και σε δικτυακό περιβάλλον .

•  Δυνατότητα εγκατάστασης και λειτουργίας του προγράμματος σε όσους υπολογιστές επιθυμείτε.

Και επιπλέον:

Ανεξάρτητο πρόγραμμα για ηλεκτρονική υποβολή Δηλωτικών Εμπορευμάτων που περιλαμβάνει:

•  Δημιουργία αρχείου ASCII με έλεγχο ορθής συμπλήρωσης.

•  Δυνατότητα εκτύπωσης σε μέγεθος χαρτιού A4 και Α3 .

 

2. ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΦΚ

•  Διαχείριση εντύπου ΔΕΦΚ για Αλκοολούχα, Καπνικά, Πετρελαιοειδή, Ειδική Δήλωση όπως και στα υπόλοιπα έντυπα (συμπλήρωση, αποθήκευση- αναζήτηση, εκτύπωση).

•  Χρήση έτοιμων και τροποποιήσιμων πινάκων Κωδικών Προϊόντων και Εταιρειών.

•  Δημιουργία αρχείου ASCII και έλεγχος συμπλήρωσής όπου καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις (Φορ. Αποθήκες, Επιτηδευματίες, Πλοία κ.α)

•  Αυτόματος συμπλήρωση δασμών, στατιστικής αξίας, λίτρων - κιλών.

•  Κάλυψη των περισσότερων περιπτώσεων ατέλειας

•  Παρουσίαση και εκτύπωση καταστάσεων (ΛΙΤΡΩΝ, ΕΦΚ και ΕΤΕΠΠΑΑ, ΚΑΠΝΙΚΩΝ).

•  Δυνατότητα συμπλήρωσης διασάφησης ΕΦΚ με πολλά BIS σε ελάχιστο χρόνο.

 

3. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΤΥΠΑ

•  ΣΔΕ (με δυνατότητα δημιουργίας αρχείου ASCII )

•  ΑΣΔΕ

•  Ειδική Δήλωση

•  Πιστοποιητικά Ταξινόμησης (Αυτοκινήτου, Φορτηγού, Μοτοπ/του, Λεωφορείου)

•  Δήλωση Άφιξης Οχήματος ( ΔΑΟ ) με δυνατότητα δημιουργίας αρχείου ASCII .

•  Δήλωση Καινούργιου Θαλάσσιου Μεταφορικού Μέσου

•  Έντυπο INTRASTAT .

 

4. ΠΛΗΡΕΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟ

Ενσωματωμένος στο πρόγραμμα, παρέχεται μηχανισμός αυτόματης και απευθείας εισαγωγής και αποθήκευσης δασμολογικών κλάσεων από το Inernet (σελίδα "Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

 

5. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

(Επικοινωνήστε μαζί μας)

 

Οι δημιουργοί του προγράμματος, γνωρίζοντας άριστα το χώρο, σας εγγυώνται υπεύθυνα:

•  Ευελιξία και άμεση προσαρμογή στις απαιτήσεις κάθε εκτελωνιστικού γραφείου

•  Την εξασφάλισή σας απέναντι σε κάθε αλλαγή και μεταβολή των δεδομένων που αφορούν στο χώρο των τελωνείων.

•  Γρήγορη εξοικείωση και εκμάθηση χωρίς προηγούμενη εμπειρία στους Η/Υ.

•  Άμεση υποστήριξη σε κάθε δυσκολία ή πρόβλημα .

Εγγύηση αποτελούν όλοι οι "πιστοί" πελάτες-εκτελωνιστές και χρήστες του CUSTOMS BROKERS 2001.