Διεύθυνση Αγ. Παρασκευής 23
15234, Χαλάνδρι
Τηλέφωνα

2106841089
6944280906
6942988490
6938676154

Fax 2106841088
Email info@pcguide.gr,
support@pcguide.gr