Παρακάτω μπορείτε να επισκεφθείτε ιστοσελίδες που παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση πάνω σε διάφορα θέματα τελωνειακού ενδιαφέροντος


Ηλεκτρονικές Τελωνειακές Συναλλαγές (Σύντομος Οδηγός)


Πλήρες Δασμολόγιο
(δασμολογικές κλάσεις και επιβαρύνσεις).

Δασμολογική Κατάταξη Εμπορευμάτων

Αναζήτηση Εθνικών Πρόσθετων Κωδικών Φορολογίας

Τελωνειακή ενημέρωση

Ηλεκτρονική Υποβολή T1 και TIR

- Παράδειγμα συμπληρωμένης φόρμας TIR/T1

Intrastat

Τιμές συναλλάγματος (ιστοσελίδα ΟΕΤΕ)

Καταχώριση και ταυτοποίηση οικονομικών παραγόντων (EORI)

Χάρτης πλοίων πραγματικού χρόνου

Τεχνικό Αρχείο Οχημάτων

TRACES

Βάσεις Δεδομένων Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ε.Ε.

O.E.T.E.
Σ.Ε.Π.Α.


Συστήματα ICISnet - Εξουσιοδοτήσεις, ECS/EMCS/ICS/Transit

Σύνδεση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Εξουσιοδοτήσεων

Σύνδεση στο Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών (ECS)

Σύνδεση στο Σύστημα Παραλαβής και Ελέγχου Προϊόντων Ε.Φ.Κ. - (EMCS)

Σύνδεση στο Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών  (ICS)

Σύνδεση στο σύστημα Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Διαμετακόμισης


Οδηγίες για τις Εφαρμογή του EMCS
(Επιλέξτε από τα διαθέσιμα lnks στη σελίδα που θα ανοίξει)

Manual ICISnet (περιλαμβάνει ECS, EMCS και ICS)
(Επιλέξτε από τα διαθέσιμα lnks στη σελίδα που θα ανοίξει)

Εγκύκλιος για Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών (ECS)

Άλλες Εγκύκλιοι